Trygghetsrådet TRR

Sedan flertalet år har även tjänstemännen rätt att själva välja leverantör av omställningstjänster. NXT har mångårig erfarenhet av att stötta och hjälpa tjänstemän till nytt arbete.

Uppsägning på grund av arbetsbrist drabbar såväl tjänstemän som kollektivanslutna. När uppsägning av tjänstemän sker kan arbetsgivare och fackliga representanter söka bidrag för omställning hos TRR Trygghetsrådet. Vad många fortfarande inte vet är att TRR Trygghetsrådet numera är konkurrensutsatt. När en tjänsteman blir uppsagd har han numera samma möjlighet som en kollektivanställd att välja omställningsföretag, bland annat oss. I dagsläget utnyttjar bara en liten andel möjligheten att själv välja leverantör, men gruppen växer hela tiden.

Så här fungerar det
Begäran om bidrag från TRR Trygghetsrådet kan göras från och med den dag medarbetaren sägs upp eller då en uttalad risk för uppsägning föreligger. Det är företaget och den lokala fackliga organisationen som gemensamt söker omställningsstöd eller så kan den enskilde tjänstemannen själv bestämma vem som ska få hjälpa honom eller henne till ett nytt jobb.
https://www.trr.se/arbetsgivare/annan-leverantor/

Vi kan hjälpa dig
NXT hjälper er gärna med all administration om ni som många andra vill prova att använda oss för Er omställning av tjänstemän.