Outplacement

Vid förändringar på företaget eller organisationen står ibland medarbetaren inför valet att söka sig vidare externt och då kan ett outplacement-program vara en trygghet för att våga ta nästa steg.
Syftet med NXTs outplacement-program är att se över varje individs förutsättningar för hitta en passande väg till det nya jobbet.
Tillsammans med en erfaren coach tas en handlingsplan fram, där vi utgår ifrån vad personen vill, kan, och hur den tänkbara arbetsmarknaden ser ut.