Omställning

Vårt uppdrag är att göra skillnad för de personer som möts av beskedet att de måste lämna sina nuvarande arbeten. Med hjälp av ett ovanligt stort kontaktnät, nya effektiva arbetsmetoder och ett mycket stort hjärta så lyckas vi med de vi föresatt oss och hjälper människor till en ny och trygg tillvaro.
Det är inte ovilja eller lättja som hindrar en del uppsagda från att hitta nya jobb utan bristande kompetens, ohälsa, pendlingsproblem och svårigheter att flytta dit jobben finns.
Det är något som vi på NXTJobb är medvetna om och vi anpassar vårt arbete efter de här förutsättningarna. Genom hårt arbete, nytänkande i stort och smått, väl genomarbetade strategier och stor kompetens, så är vår ambition alltid att leverera över din förväntan.

Med ett stort kontaktnät inte bara i Dalarna utan i hela landet har vi tillgång till information om hundratals jobb som behöver tillsättas. Det handlar helt enkelt om att matcha behoven med kompetensen och resurserna.

Våra tre ledstjärnor:
– Omge dig med människor som brinner för att ge andra människor energi och självkänsla.
– Stå på tå även när du sover, dvs se till att träffa en uppsagd medmänniska så fort det går,
då kan vi snabbare fånga upp reaktioner och hjälpa till att se ljuset i tunneln.
– Överträffa alltid den uppsagdes förväntningar, dvs lova mindre och ge mer.