Om oss

NXT har verkat på marknaden sedan 2014. I mer än 18 år har vi hjälpt människor och företag att hitta varandra på en rörlig arbetsmarknad. Våra medarbetare har ett ovanligt stort engagemang för att bygga nätverk, skaffa sig insikter i olika branscher, hålla sig ajour med utvecklingen och att våga prova nya okonventionella idéer och vara nytänkande.

Hållbarhet är ett viktig ord för oss – det handlar om arbetssätt och leveranser som är hållbara över tid både för våra klienter, oss själva, de företag vi samarbetar med och dessutom för miljön och klimatet.
Vi har växt snabbt och finns idag på flertalet orter i Mellansverige och planerar för expansion även under 2017, vi brukar säga att vi finns där våra kunder finns.

Kollektivavtal
Eftersom den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar och arbetsgivarföreningar samarbetar och kommer överens genom tecknande av kollektivavtal så har också vi på NXT valt att sluta ett sådant avtal.

VD Jan Hedman
NXTs VD och tillika grundare Jan Hedman har som en av ca 120 personer i Sverige certifierats som Professional Certified Coach (PCC) inom ICF International Coach Federation . ICF är idag världens största organisation för coacher med drygt 29 000 medlemmar i 140 länder. Alla med samma definition av coaching, 11 kärnkompetenser och etiska riktlinjer.

Att coacha enligt ICL är en kreativ och tankeväckande process som ska stimulera individen till att nå sin personliga maximala potential. Det är varken rådgivning eller terapi utan en metod för att den som får coachning själv ska svara på sina funderingar och frågor. I en studie som genomfördes av ICF 2014 uppgav 70 % av coachklienter att de efter coaching upplevde en ökad förmåga i arbetet, 57 % tyckte deras förmåga att hantera tid hade stärkts och 67 % uppgav att de fått en bättre balans i livet.

Vad menar vi med nytänkande?
För oss handlar det om att kombinera traditionellt arbete med smart nyttjande av digitala mötesplatser så som Linkedin och Facebook. Det handlar också om att ligga steget före och föra en kontinuerlig dialog med arbetsgivare och andra aktörer. Vi letar inte bara efter nya uppdrag och jobb – vi skapar dem.
Genom att själva initiera projekt och koppla samman aktörer i nya konstellationer så skapar vi också möjligheter till nya arbetstillfällen.

Våra talangscouter