Coachning

När mänskliga kompetenser alltmer är den avgörande konkurrensfördelen innebär utveckling av medarbetare att utveckla verksamheten. Syftet med coaching är att frigöra kraften för att leverera och utvecklas hos en annan person. Coaching är inte goda råd från någon som är mer rutinerad, eller att peppa en annan person. Det handlar snarare om att agera på ett sätt så att den andra personens egna resurser frigörs.

Vi på NXT har flera medarbetare som är utbildade coacher som jobbar inom flera områden.
Som coach är det viktigt att se människors potential och dolda möjligheter, att förstå att människor ar en outnyttjad kraft som inte fått ta plats. På det sättet kan personens verkliga potential komma till uttryck.

 

Executive coaching
Vänder sig till styrelse, VD och ledningsgruppsmedlemmar. Vi coachar enskilt eller hela gruppen för att öka effekten av samarbetet, förbättra individen som ledare och därmed stärka hela organisationen.

Chefscoaching
Chefscoaching syftar till att förbättra individen som ledare och göra organisationen vassare. Inom ramen för det jobbar vi med individuella mål. Vi jobbar med chefer och ledare på alla nivåer i en organisation.

Coaching av ny chef
För den som för första gången går in i rollen som ledare kan det vara värdefullt att få tillgång till en oberoende och neutral samtalspartner som har fokus på att under konfidentiella former utveckla ledarskapet.

Talangcoaching
Det handlar om individuellt anpassat utvecklingsstöd som utgår från den enskilda personens unika styrkor och drivkrafter och sedan kopplar dem till företagets affärsstrategier. Coachingen kan till exempel användas som en del av interna high potentials- och traineeprogram.

Säljcoaching
Coaching är ett verktyg för att få den önskade effekten av en säljare: Ökad försäljning. Genom aktiv säljträning kan en säljare som av någon anledning inte riktigt presterar på rätt nivå eller, en säljare som presterar på en redan hög nivå, öka sina resultat ytterligare. Coachningen har som syfte att komplettera chefens arbete och agera ”röst utifrån” för att nå önskat resultat. Kan kompletteras med identifiering av säljhinder för att öka varje individs potentiella förmåga.

Karriärcoachning
Karriärcoaching kan användas för att den jobbsökande personen själv ska ta ansvar för sitt framtida yrkesliv och sitt jobbsökningsprojekt. Vi som coacher supportar och frigör personens resurser att ta sig fram.

Mentorskap
I NXTs mentorsprogram utgår vi från både adeptens och verksamhetens vilja att ta sitt egna ansvar för det fortsatta resan. Att utveckla chefers förmåga till lärande innebär också att verksamheten förbereder sig för en resa där ”nyläget” inte ser ut som nuläget. Mentorn spanar i historien och i nuet för att för att kunna föra en dialog om en tänkt framtid. Mentorskapet syftar till att underlätta processen för adepten att själv dra slutsatser, att nå kunskap genom reflektion där adepten själv utvecklat tankegångarna och hittar vägar att omsätta dem i handling. Med erfarenheter som grund och en utvecklad samtalsteknik står vi för processen och adepten står för innehållet. Innehållet i mentorprogrammet bygger på ett samspel mellan mentor och adept och meningen är att innehållet ska stärka adepten i sin yrkesroll och öka förmågan att bidra, göra skillnad.

Det finns inget givet innehåll, varje mentorskap är unikt.

Vi lyssnar till era behov och ger förslag på ett program för utveckling av era nuvarande och framtida ledare.